Hlavní stránka
Publicistika
comicsDB
Galerie
Auditorium

 VIZ zastavil distribuci mimo USA
PŘIHLÁŠENÝ: -----
Japonská vydavatelství a majitelé práv rozhodně nikomu neusnadňují další šíření mangy za hranice své domoviny. Poslední kauza se týká amerického velkovydavatele mangy VIZ. Absolutně mu byla zatržena distribuce svých poangličtěných booků. Přitom prodeje mimo území USA dělali každoročně 20% celkového obratu. Bohužel smlouva a licenční podmínky hovoří jasně, a tak s konečnou platností zamezilo veškerému vývozu. Týká se to všech titulů, Dragonball Z počínaje a poslední novinkou magazínem Shonen Jump konče.
Viz absolutně neprotestoval, jeho postavení ne trhu je značně unikátní a vedle Dark Horse Comics (který mu navíc co do počtu titulů nemůže konkurovat) je takřka exkluzivním vydavatelem mangy v USA. To samozřejmě nechtějí jakýmkoliv porušením smlouvy ohrožovat, o složitosti vyjednávání práv na japonské comicsy kolují historky i u nás.

Pětina obratu je sice docela dost, dokonce panují obavy z další budoucnosti samotného vydavatelství, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tento vývozní zákaz měl mít až tak radikální důsledky.

Samozřejmě VIZ nespí a momentálně se snaží domluvit potřebná práva celosvětově. Možná bude jednou dovážet i k nám.
Zack (07.12.2002)
1997 - 2005 © comX.cz